Poloha Zeleného domu je ideální pro Vaše sportovní, cyklistické i romantické vyžití. Přestože je penzion na klidném a nerušeném místě, leží uprostřed vyhledávaných tras a turistických míst. Nechte se inspirovat některými místy u nás nebo navštivte informační centrum v Nových Hradech.


Pěšky

Pro vyznavače pěší turistiky se zde nabízí několik naučných stezek a krásná zachovalá krajina Novohradských hor:

Terezino údolí, Červené blato, Sokolí hnízdo, Lesnická naučná stezka, Krajinou humanity, ...

Terezino (Terčino) údolí

Přírodní park "Terezino údolí" se rozkládá v údolí řeky Stropnice a na svazích v jeho nejbližším okolí. Zabírá komplex bývalého přírodně krajinářského parku, založeného ve druhé polovině 18. století. Terezino údolí leží jihozápadně od Nových Hradů v bezprostřední blízkosti osady Údolí, v nadmořské výšce asi 500-550 m. Kromě vlastního parku je do území zahrnuta i významná kulturní památka - středověká tvrz Cuknštejn. Bylo zde vysázeno množství exotických dřevin, na různých místech parku byly založeny umělé vodní nádrže, květinové záhony, alpinia a velkolepý skleník s mnoha druhy tropických rostlin. Většinou na místech bývalých usedlostí byla vybudována celá řada drobných staveb, nejčastěji v empírovém slohu.

Modrý dům

"Modrý dům" byl postaven kolem roku 1803. Název Modrý dům snad prý pocházel od modře natřené střechy. Okolí objektu bylo v minulosti několikrát upravováno. Z výsadeb se do dnešní doby zachovaly dva u vchodu symetricky umístěné cypřišky Lawsonovy. Jeden z nich je vysoký asi 30 m, což je v našich podmínkách unikátní. Druhý, třebaže je stejně starý, je podstatně menší vlivem konkurence a zastínění kolem rostoucími dřevinami.

Vodopád

Vodopád byl v parku zřízen roku 1817 na pokyn Terezie Buquoyové. Je napájen vodou z říčky Stropnice, k čemuž slouží náhon se stavidly. Je to dílo dodnes technicky zajímavé. Je napájen 1 km dlouhou kamennou stokou. Uměle vybudovaný vodopád je typickým prvkem romanticko-sentimentálního období, za jehož vrchol lze považovat konec 18. století.

Lázničky

Jejich původní název byl "Václavovy lázně". Tento objekt dala vybudovat Terezie Buquoyová a pojmenovala jej na počest svého otce. Centrální budova "Lázniček" byla postavena v roce 1788. Stavba velmi dobře zapadá do kompozice parku a je pohledově spojena s ostatními objekty a okraji porostů. Kolem protéká Stropnička.

Švýcarský dům

"Švýcarský dům" byl postaven roku 1852 na místě selského domu. Dále bylo vybudováno několik rybníků. Z louky pod Švýcarským domem se otevírá nádherný pohled na panorama města Nové Hrady, jemuž vévodí stavba hradu a kostela. Najdete ho ve stráni kousek od vstupní brány. Na kopci zvané domácky "Švýcarák", který v zimě slouží pro zimní radovánky na všem, co jede!

Vstupní brána

Vstupní brána byla vybudována v roce 1797. Tím byl změněn původní vchod do parku, který býval blíže středu obce. Současně s vybudováním tohoto vstupu byly upraveny aleje a rozšířeny louky. Z nejběžnějších druhů rostlin se zde vyskytuje Medyněk vlnat.


Nové Hrady

Hrad

Stavba hradu je datována na první polovinu 13. stol a to zásluhou rodu Vítkovců, kteří jej zbudovali na obchodí stezce do Podunají. Dalšími majiteli se stali Rožumberkové, Švamberkové, od roku 1620 se stává na tři staletí majetkem rodu Buquoyů. Od 17. stol. sloužil hrad i jako obydlí panských úředníků, některé části jako výstavní síň či sklady. V roce 2000 byl po celkové rekonstrukci kompletně zpřístupněn veřejnosti.

Zámek

Tato empírová stavba pochází z let 1802-1810, kdy se stala sídlem Buquoyů až do roku 1945. Zajímavostí interiéru je konferenční místnost ve tvaru generálského polního stanu z 30 leté války a divadelní sál. K zámku přiléhá i zámecký park s jezírkem pocházejícím již z 16. stol. V současné době je sídlem Akademického a univerzitního centra.

Klášter

Vedle kostela sv. Petra a Pavla ze 13. stol stojí klášter servitů, který v roce 1677 založil Ferdinand Buquoy, čímž splnil slib z bitvy u St. Gotthard am der Raab, kde byl těžce raněn. Dnes je "Domem setkání" pro všechny lidi dobré vůle.


Na kole

Pro milovníky jízdy na kole jsou vyznačeny v terénu tři historicko-naučné cyklotrasy:

Pamětí Novohradska (54 km), Pamětí Vitorazka (89 km), Pamětí Slepičích hor (54 km)

Dobrá Voda

Někdejší oblíbené poutní a lázeňské místo ležící na úpatí Kraví hory. Stojí zde mohutný barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie vystavěný v letech 1708-1715, tvoří zdaleka viditelnou dominantu a dodnes je místem velkých poutí. Současně se stavbou kostela vznikla pod hlavním schodištěm trojdílná kaple, která skrývá pramen léčivé vody.

Žumberk

Tato gotická tvrz vznikla koncem 15. století jako sídlo drobného šlechtického rodu. Do dnešních dnů se z tvrze dochovala čtyřkřídlá jednopatrová budova zavírající nevelké nádvoří s obnovenou sgrafitovou výzdobou. V interiéru je umístěna rozsáhlá expozice lidového malovaného nábytku z jižních Čech. V létě je zde pořádáno mnoho výstav. Jedna z těch nejzajímavějších je výstava chryzantém.

Buškův Hamr

Technická památka železný hamr z přelomu 18. a 19 stol. Zvaná podle posledního majitele byl v devadesátých letech zrekonstruován a zpřístupněn veřejnosti. Kromě funkčního zařízení vlastního hamru je zde i expozice hamernických a kovářských výrobků s dobově vybavenými místnostmi. Zde se v letních měsících můžete těšit na zajímavá divadla, pořádaná místními ochotníky z Trhových Svinů.